Avaya Unified Communications

AVAYA

Avaya Unified Communications

Rozwiązania Avaya Unified Communications umożliwiają efektywną współpracę i integrację szerokiej gamy funkcji komunikacyjnych oraz rozproszonych środowisk mobilnych a także zwiększenie wydajności organizacji i poprawę jakości świadczonych usług dla klientów.

Wyzwanie

Aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku globalnego organizacje muszą zapewnić swoim pracownikom nieprzerwany dostęp do informacji. Rozwiązania Avaya Unified Communications umożliwiają współpracę w dowolnym miejscu i w każdym czasie, na wielu urządzeniach i różnych platformach komunikacyjnych.

Rozwiązanie

Avaya Unified Communications w łatwy sposób integruje technologie komunikacyjne za pomocą rozwiązań niezawodnych, bezpiecznych i niezależnych od innych producentów. Dzięki zgodności z otwartymi standardami i współpracy z produktami innych firm pomagają w zmniejszaniu kosztów, poprawie elastyczności oraz maksymalizacji wykorzystania istniejących inwestycji technologicznych.

Korzyści

Rozwiązania Avaya Unified Communications zapewniają znaczne obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności pracowników i poprawę jakości usług świadczonych klientom poprzez zwiększenie zdolności pracowników do efektywnej i skutecznej współpracy.
  • Obniżenie kosztów: Wdrożenie wewnętrznych rozwiązań w zakresie połączeń konferencyjnych i rozwiązań mobilnych pozwala w pełni wykorzystywać firmowe zasoby łącz operatorskich zmniejszając koszty połączeń telekomunikacyjnych.
  • Wyższa jakość usług: Ponieważ pracownicy są dostępni pod jednym numerem, klienci nie muszą już szukać najbardziej odpowiedniego i dostępnego numeru aby złożyć zamówienie lub znaleźć rozwiązania swoich problemów.
  • Eliminacja szkoleń: Spójny i prosty w użyciu interfejs minimalizuje czas poświęcany na szkolenia użytkowników oraz ogranicza ich koszty.
  • Niższe całkowite koszty utrzymania: Rozwiązania Avaya Unified Communications pozwalają na niższy całkowity koszt posiadania niż rozwiązania firm konkurencyjnych. Ponadto wsparcie dla obu protokołów komunikacyjnych, zarówno H.323 jak i SIP umożliwia organizacjom standaryzować narzędzia kontaktu swoich pracowników w jedną spójną aplikację.

W SKRÓCIE

  • Rozwiązania Avaya są tańsze o 28 procent pod względem wydatków inwestycyjnych (CAPEX) i o 33 procent w zakresie kosztów utrzymania produktu (OPEX) w dużych przedsiębiorstwach (> 1000 użytkowników końcowych) w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji.
  • Rozwiązania Avaya są tańsze o 42 procent pod względem wydatków inwestycyjnych (CAPEX) i o 30 procent w zakresie kosztów utrzymania produktu (OPEX) w średnich przedsiębiorstwach (250 do 1000 użytkowników końcowych) w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji
  • Rozwiązania Avaya są tańsze o 36 procent pod względem wydatków inwestycyjnych (CAPEX) i kosztów utrzymania produktu (OPEX) przy trzyletnim okresie wdrożenia w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji
  • Rozwiązania konkurencji wymagają o 80 procent więcej pracowników niezbędnych do nadzoru i zarządzania systemem przy porównywalnej wielkości projektu wdrożeniowego niż rozwiązania firmy Avaya

Źródło: Nemertes Research: The True Cost of Voice Over IP, 2009.

INFORMACJE O FIRMIE AVAYA

Avaya jest ogólnoświatowym liderem w dziedzinie systemów komunikacji korporacyjnej. Firma oferuje wiodącym przedsiębiorstwom i organizacjom na całym świecie rozwiązania ujednoliconej komunikacji, centra kontaktowe oraz usługi powiązane za pośrednictwem partnerów handlowych. Zarówno małe przedsiębiorstwa jak i wielkie korporacje polegają na doskonałych rozwiązaniach komunikacyjnych firmy Avaya, które poprawiają ich produktywność, współpracę, obsługę klienta oraz konkurencyjność.
AVAYA CISCO EATON PLANTRONICS POLYCOM
Zamknij
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
* Adres e-mail:

* Wiadomość:

* Kod z obrazka:Firma | Systemy teleinformatyczne | Systemy taryfikacji | Zasilanie awaryjne | Sieci strukturalne | Mosty radiowe | Kontakt